NB! Deze pagina is niet gelieerd aan de overheid.
coronastatus.nl

Privacybeleid

Welke gegevens slaan we over u op en waarom?

Geslacht

We slaan geslacht op om iets te kunnen zeggen over de verdeling tussen mannen en vrouwen met klachten.

Leeftijdsgroep

We slaan leeftijdsgroepen op om te onderscheiden welke leeftijdsgroepen symptomen ervaren.

Postcode

Om het publiek inzicht te geven in hoeveel mensen symptomen vertonen in het gebied waar ze wonen, slaan we postcodes op. Op deze manier kunnen we een overzicht tonen van het aantal dat symptomen heeft op verschillende gebieden.

Test status

We slaan ook op of u bent getest en wat de resultaten zijn van deze test. Met deze informatie kunnen wij een percentage berekenen van de deelnemers die symptomen vertonen. Dit geven wij weer op een kaart.

Symptomen

De symptomen die u indient, geven aan of u mogelijk besmet bent met het Covid-19-virus. De timing van wanneer de symptomen begonnen, geeft ook een indicatie van hoe lang u al besmettelijk bent. We verzamelen deze gegevens en visualiseren deze anoniem. Op deze manier kan het publiek inzicht krijgen in hoe groot de cijfers kunnen zijn.

Cookies

We gebruiken cookies om gegevens van deelnemers op te slaan in hun eigen browser. Wij vragen hiervoor eerst toestemming. Met deze cookies kunnen deelnemers anoniem laten weten als hun klachten zijn afgenomen.

Gegevens verwijderen

Alle opgeslagen gegevens zijn geanonimiseerd en we slaan geen persoonlijke gegevens op die kunnen worden verwijderd.

Gegevens delen met RIVM

Desgewenst verstrekken wij anonieme gegevens aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Analytics

We gebruiken analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. We gebruiken daarvoor Simple Analytics - een partij die geen persoonsgegevens op slaat en geen cookies plaatst.

Vraag je je iets af?